316 har nautikkstudiet som førstevalg

Publisert 20. April, 2016

Søknadstallene til nautikk er bedre enn forventa

Onsdag 19. april ble søknadstallene til høyere utdanning klare. Maritimt Forum har gått gjennom søknadstallene til maritime utdanningener og petroleumsfagene. – For de nautiske utdanningene ser det bedre ut enn forventa, sier daglig leder i Maritimt Forum Tord Dale. Av de nautiske utdanningene (styrmann) er har Høyskolen SørØst (Bakkenteigen, Vestfold) 27 prosent nedgang i søkere som har skolen på førstevalg. Høyskolen Stord/Haugesund har minst nedgang med bare 3 prosent, mens Ålesund har 7 prosent og Tromsø 6 prosent. Bodø har inntak hvert andre år og tok ikke inn studenter i 2015. Totalt er det en nedgang blant søkere som har nautikk på førstevalg på 11 prosent.

Maritimt Forum driver rekrutteringssiden Maritimt Karriere og facebooksiden med samme navn. Maritimt Forum lager og trykker informasjonsbrosjyrer og arrangerer Ocean Talent Camp rundt om i landet. – Vi bruker en god del tid og ressurser på utdannings- og rekrutteringsarbeidet og jeg tror det er klokt å gjøre en felles innsats på dette området. Fra sjømatnæringen har jeg hørt flere etterlyse et lignende samarbeid om rekruttering som det vi har i maritim næring, sier Dale 

 

Søkere som har studiested som førstevalg
Linje 2013 2015 2016 Reduksjon fra 2015 til 2016 Reduksjon fra 2013 til 2016
Nautikk Tromsø 33 32 30 -6 % -9 %
Nautikk Bakkenteigen 109 96 70 -27 % -36 %
Nautikk Haugesund 114 77 75 -3 % -34 %
Nautikk Ålesund 158 152 141 -7 % -11 %
Nautikk totalt 414 357 316 -11 % -24 %
Ida Haftun Overn og Ida Waage studerer Marin Teknikk ved NTNU, og er en av de som har fortalt om sitt studievalg på Maritim Karriere

Ida Haftun Overn og Ida Waage studerer Marin Teknikk ved NTNU, og er en av de som har fortalt om sitt studievalg på Maritim Karriere

Mer krevende for tekniske og merkantile fag

For de tekniske og merkantile fagene er nedgangen i søkere større. Verst er det for statusstudiet Marin teknikk på NTNU som har en nedgang i søkere på 41 prosent. Shipping Management i Ålesund har en nedgang på 30 prosent sammenlignet med i fjor og skipsdesign på samme skole har en nedgang på 19 prosent. Skolens ettårige studium i Shippingledelse har derimot en økning på 16 prosent, som kan tyde på at et vanskelig arbeidsmarked blir brukt til kompetanseutvikling.

Ikke glem rekrutteringsarbeidet.

Maritimt Forum minner næringen på at rekrutteringsarbeid er en langsiktig og kontinuerlig arbeid, og at det er kortsiktig å legge det til side selv om det er krevende tider.

Bedriftene gjør en god jobb med rekruttering men i krevende tider som nå ser vi at mange prioriterer det ned, men det vil jeg advare mot. Vi må være uærbødige å si at vi vil ha de beste hodene, de med de gode ideene som skal være med å bygge fremtiden til denne næringen. Rekrutteringsarbeid er synliggjøring. Vi håper å treffe han eller hun som kanskje har tenkt “å jobbe med havet kunne kanskje vært spennende” – og desto flere vi treffer med informasjon om næringen desto større sjanse er det for at vi treffer hun eller han som er med på å løfte denne næringen inn i fremtiden, sier Dale.

Trykk her for å se rekrutteringsvideoen med Sindre som mer en 12 000 har sett på facebook

Her kan du se oversikt over søknad til maritime og petroleumsfag: Søkandstall 2016 (*Nautikk i Bodø er utelatt pga click now. manglende tidsserie fra Samordna opptak)