NTP: IKKE GODT NOK!

Publisert 5. April, 2017

Av de 1000 milliardene som er fordelt i NTP går bare 4,6 milliarder til sjøtransporten. Maritimt Forum mener politikerne nedprioriterer sjøtransporten nok en gang

– Vi ber om å få konkurrere mot godstransport på veg på like vilkår, daglig leder i Maritimt Forum Tord Dale

Frakter mer en halvparten av alt gods i Norge men tilgodeses ikke med midler i NTP

– Sjøtransporten frakter mer enn halvparten av alt gods i landet, men blir avskrevet med en liten brøk av NTP-midlene. Jernbanen som frakter 5-6 % av godset får 18 milliarder. Det er nærmest en provokasjon. Det er flaut at en sjøfartsnasjon som Norge ikke har politikere som er mer ambisiøse på sjøtransportens vegne.  Mer gods må gå på sjø om en vil løse utfordringer som arealpress, lokal luftforurensing, mindre veislitasje og økt trafikksikkerhet, sier daglig leder i Maritimt Forum, Tord Dale.

I forarbeidene til NTP har blant annet Transportøkonomisk institutt dokumentert at sjøtransporten er energieffektiv og slipper ut lite klimagasser, og teknologien utvikles raskt i en mer energieffektiv retning. Norge har i tillegg en teknologiklynge som leder denne utviklingen internasjonalt. Når verdens skipsflåte etter hvert må redusere utslippene er dette teknologi som kan ha et svært stort eksportpotensiale.

– Vi snakker om et industrielt eventyr. 80 prosent av alt gods globalt fraktes av skip. I løpet av de neste 10 årene må alle disse gå over til å bruke grønnere teknologi, den har vi ambisjoner om å levere. Men da må vi være et utstillingsvindu, vi må bygge et hjemmemarked. Det vi ber om er en brøkdel av det som årlig brukes på elbileierne, sier daglig leder i Maritimt Forum, Tord Dale.

Kan gå glipp av stor klimagevinst

Stortinget har satt som mål at 30 % av godset som går lange distanser skal flyttes over på sjø. Dette er i tråd med et mål som EU har satt tidligere. I følge en rapport fra DNV GL slipper et skip ut så mye som 80 % mindre CO2 enn en lastebil. For å nå målet ble det foreslått en støtteordning som skal bidra til at sjøtransporten blir mer konkurransedyktig mot vei, men den er etter Maritimt Forums syn langt på vei god nok.

-Vi kan flytte 300 000 – 400 000 lastebiler av veien årlig dersom det er politisk vilje til det. Nå er det foreslått en ordning som gir usikkerhet for rederier som vurderer om de skal opprette nye ruter, da får vi ikke den effekten vi ønsker. Vi savner en mer offensiv grønn strategi, og forventer at Stortinget følger opp målene de har satt seg sier Dale.

For kommentarer kontakt tord.dale@maritimt-forum.no eller +47 40 45 14 14