Miljø er god butikk!

Publisert 1. June, 2017

“Neste gang Carl I Hagen skal kommentere klima bør han ta en telefon til Sunnmøre først. Eller ta en prat med vennene i rederinæringen.”

Blogg – daglig leder Maritimt Forum, Tord Dale 

 

 

 

 

 

 

I kveld får vi kanskje vite om Trump trekke USA ut av Paris-avtalen. Trump tror ikke på menneskeskapte klimaendringer og han mener klimaavtalen fra Paris er latterlig og har kalla det svindel. Han mener det ikke er noen grunn til å stille krav om mindre utslipp av klimagasser. Vi kan ture på som før. Det har blant annet gjort Tesla-gründer Elon Musk forbann. Han truer med å trekke seg som rådgiver for det hvite hus. Selv om Tesla-fabrikken ennå har til gode å tjene penger verdsettes selskapet høyere enn Ford, selv om sistnevnte selger flere biler . Trolig tror investorer verden over på teknologien de sitter på.

Trump er ikke alene om klimaretorikken. Her hjemme har han godt selskap av Frps Carl I Hagen som har varslet kamp mot «klimahysteri i norsk politikk» 

En stor del av denne debatten handler om klimaendringer er menneskeskapte eller ikke. Om jorda blir varmere som følge av at vi slipper ut mye mer CO2 enn for bare noen titalls år siden. Og hvordan disse utslippene er ventet å øke videre. Klimaskeptikerne mener at det vi gjør har liten eller ingen innvirkning på global oppvarming. Særlig ikke det lille Norge gjør, i følge Hagen. Trump og Hagen burde våge å gå et hakk videre og spørre hva resultatet av klimapolitikk er. Klimapolitikk handler om grunnleggende sett om tiltak som redusere energiforbruk. Bruker mindre, sparer penger.

El-fergen Amphere er den mest kjente norske suksesshistorien om miljøteknologi. Fergen går med nullutslipp, drevet av ren. norsk vannkraft. Men ikke bare er klimagassene redusert, energiforbruket og driftskostnadene er også vesentlig redusert.  Energioverføringen er mer effektiv. Mindre energi går bort i varme. Mens en tradisjonell diesel-motor har mer enn tusen bevegelige deler, er en el-motor ganske enkel. Alle som har en gammel miksmaster i kjøpet vet at en el-motor går og går. Vedlikeholdskostnadene reduseres vesentlig.

De siste årene har klimapolitikken kommet på et mye mer riktig spor. Politikken har lykkes med å engasjere næringslivet i klima. Eller motsatt, næringslivet har skjønt at klima faktisk er god butikk. El-motoren representerer det som i innovasjonsteori er en disruptiv innovasjon. En ny teknologi i et marked hvor det ikke eksisterte før. Energieffektivitet er i seg selv ikke særlig disruptivt. Det gir økt lønnsomhet for alle som har energi som en utgift, altså nær sagt alle bortsett fra fossile energiprodusenter. Slik sett er det en inkrementell, eller gradvis, forbedring av prosesser eller teknologi.

Norge er ikke spesielt gode på disruptiv innovasjon (det er som regel denne som får overskrifter). Derimot er vi veldig gode på gradvise forbedringer. I norsk industri samarbeider fagarbeidere i produksjon med ingeniører og designere, og det er kort vei til de som bruker maskineri og utstyr. Som norske sjøfolk. Norsk sjøfolk kvir seg heller ikke for å gi klar beskjed når de mener noe er for dårlig. Et slik samarbeid er ikke så ulikt i det som kalles Lean-metodikk. Et systematisk arbeid for å gradvis forbedre arbeidsprosesser og produkt. 

Norge er en av få høykostnadsland som har verftsindustri. Å bygge skip og skipsutstyr er kostbart. Mye produksjon skjer derfor i lavkostnadsland som Kina og Korea. Å bygge avanserte skip og skipsutstyr er derimot svært kompetansekrevende. Her er Norges nisje. Vi har lykkes med å være først ute med innovasjoner, ny teknologi og leveranser av avansert teknologi. Nå ligger vi langt fremme i utviklingen av miljøteknologi til skip. Ikke bare fordi det er bra for klima og miljø, men fordi teknologien har stort markedspotensiale. Industrilandet Kina har skjønt det. Verftsindustrien på Sunnmøre har skjønt det. Norges Rederiforbund har skjønt at det vil gi deres medlemmer et konkurransefortrinn, og vil ha nulluslipp fra Norske skip i år 2100 (litt lite baller der, men…).Neste gang Carl I Hagen skal kommentere klima bør han ta en telefon til Sunnmøre først. Eller ta en prat med vennene i rederinæringen. De har skjønt at klima er god butikk.