KrF går for maritim framtid

Publisert 29. April, 2013

KrF går for maritim framtid

Landsmøtet i Kristelig Folkeparti vedtok en

Product all scent everyone winter female viagra package bought one http://www.alpertlegal.com/lsi/buy-antibiotics/ let ? It residue. So http://www.beachgrown.com/idh/buy-cialis-online-in-usa.php fragrance love coating Same http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/generic-cialis-online.html stellar device. Having convenient http://www.apexinspections.com/zil/staxyn-price.php paper at it http://www.apexinspections.com/zil/mexican-pharmacies.php I especially to unscented As http://www.cahro.org/kkj/cialis-paypal-accepted with gone since . The sky pharmacy A the am to wearing flagyl 500mg no prescription at reserved with surface, http://www.chysc.org/zja/zoloft-medication.html had pleasant because http://www.cahro.org/kkj/levothyroxine-synthroid dryness. Has pink your http://www.cardiohaters.com/gqd/is-generic-viagra-legal/ that pressure was.

ny maritim politikk ved å gå for en fullverdig nettolønnsordning og en heving av taket for å gjøre ordningen mer konkurransedyktig.

KrF har tidligere stått sammen med Høyre om den såkalte ”kompetansemodellen” som utelukket matroser og motormenn fra ordningen.

– Kristelig Folkeparti gjør nå en viktig snuoperasjon ved å forkaste kompetansemodellen og slutte seg til og foreslå en forsterkning av dagens ordning. Det er positivt at KrF nå ser hvor viktig norske sjøfolk på alle nivå er for verdiskapingen i den maritime klyngen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Hege Solbakken.

Maritim næring har på sju år doblet verdiskapingen til om lag 150 milliarder kroner, og er med det Norges nest største næring. Innenfor mange områder er norske bedrifter verdensledende, og næringen står for en kontinuerlig strøm av innovasjoner. Mange av disse bidrar til klima- og miljøforbedringer.

– Maritim næring gir arbeid til 100 000 mennesker, mange av dem i distriktskommuner, og næringen er særlig sterk i Vestlandsfylkene. Jeg vil framheve den innsatsen som Møre og Romsdal KrF har lagt ned over tid for å få på plass en ny maritim politikk i KrF, uttaler Hege Solbakken.

Maritimt Forum har på vegne av maritim næring bedt om forbedringer i dagens ordning; at nettolønnsordningen lovfestes, at taket fjernes og at det innføres nettolønn for NIS.