Konkurranseforholdet på norsk sokkel skal utredes

Publisert 30. May, 2017

 


– Det er veldig gledelig at næringskomiteen stiller seg bak KrFs forslag om en utredning av konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Dette er en viktig sak for leverandørindustrien i Norge og tar nå tak i problemstillingene som har vært reist mange ganger siden fusjonen mellom Statoil og Hydro ble gjennomført i 2007, sier Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talskvinne i KrF.   

Maritimt Forum er en av flere aktører som har tatt opp konkurranseforholdet på norsk sokkel med partiene. Konkurranse, ulik selskapsstruktur og ulik kultur er sunt. Maritimt har formidlet dette og tilbakemeldinger vi har fått fra den maritime næringen til politikerne, vi er glade for at de tar oss på alvor og viser vilje til å skaffe seg kunnskap og innsikt

Næringskomiteen har i dag avgitt innstilling på KrFs forslag om å utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel. En samlet komite støtter forslaget.

– Norsk sokkel er dominert av én aktør, og det gjør at vi har en konkurransesituasjon som vi må følge nøye. De siste årene har vi fått sterke signaler om at mange leverandører føler at denne situasjonen er veldig krevende, spesielt nå i nedgangstider. Dette er noe vi må ta på alvor, sier Hjemdal.

Bilderesultat for line henriette hjemdal

Line Henriette Hjemdal er næringspolitisk talskvinne i KrF (Foto:KrF)

Forslaget næringskomiteen stiller seg bak er som følger:

«Stortinget ber regjeringen utrede konkurransesituasjonen på norsk sokkel og framtidsutsiktene for norsk leverandørindustri etter de omstillingene industrien har vært igjennom.»
– Det har vært fremmet bekymringer for konkurransesituasjonen på norsk sokkel helt tilbake til fusjonen mellom Statoil og Hydro, og denne problemstillingen har blitt aktualisert de siste årene med store kutt og nedtrekk i investeringene. Dette handler ikke bare om de krevende tidene oljesektoren er inne i nå, men at vi ønsker en sunn konkurranse i både gode og dårlige tider, avslutter Hjemdal.