For få sjøfolk til næringen

Publisert 30. October, 2013

En forskningsrapport fra Fafo viser at den maritime næringen i Norge vil ha behov for 10 000 nye sjøfolk frem mot 2020. Det utdannes derimot kun 5 000 i denne bransjen, og en stor andel går til plattform. Dette er problematisk, og kan i verste fall påvirke Norges unike posisjon i den maritme næringen.

Dette fremgår i Dagens Næringslivs nettavis, søndag 27.10. Problematikken ligger i at flere søker seg til rigg, og dermed overtar kompetansen som også behøves i andre deler av næringen. Det pekes også på at flere maritime bedrifter må ta opplæringsansvar, og ta i mot studenter for å kunne gi dem praktisk erfaring i tillegg til deres teoretiske bakgrunn. Antall lærlinger er ujevnt i forhold til hvor mange som utdannes, og man må sikre rammebetingelser for å utjevne denne balansen.

Les mer om saken på DN Talent:

http://www.dn.no/talent/article2705761.ece