Opptak til høyere utdanning – færre søker maritimt

Publisert 5. May, 2017

Ikke like mange ønsker å ta maritim utdanning som tidligere, det viser Maritimt Forum undersøkelse av søknadstallene til nautisk utdanning i Norge.

Siden toppåret 2013 har antallet søkere som har nautisk utdanning som førstevalg falt med 40 prosent. Av de fire nautiske utdanningene er Ålesund fortsatt mest populært blant de som vil bli sjøoffiserer, mens utdanningen i Haugesund har de mest stabile søknadstallene.
– Etter svært dårlige søknadstall på midten av 2000 tallet tok Maritimt Forum initiativ til en større rekrutteringskampanje med flere andre i næringen. Det, kombinert med gode utsikter til jobb og god lønn, gav resultater. Vi har hatt svært gode søknadstall og et høyt snitt på de som har søkt, på den måten lagt et godt kompetansegrunnlag for næringen. Vi har fortsatt gode søkere, men det er klart at de unge også får med seg hva som skjer i næringen sier daglig leder i Maritimt Forum, Tord Dale.

Slik ser de faktiske tallene ut for antall søkere til nautiske fag ved de fire høgskolene/universitetene:

Linje Søkere 2016 Søkere 2017 Nedgang fra 16-17 Nedgang fra 2013-2017
Nautikk Tromsø 30 15 -50 % -55 %
Nautikk Bakkenteigen, Vestfold 70 48 -31 % -56 %
Nautikk Haugesund 75 70 -7 % -39 %
Nautikk Ålesund 141 117 -17 % -26 %

Nautikkstudent til rors på skoleskipet Christian Radich. Utdannelsen til styrmann er variert med både teori og praktisk trening

 

 

 

Maritimt Forum driver rekrutteringskampanjen Maritim Karriere. De siste årene har de i større grad fokusert på bredden av muligheter i havnæringen. På oppdrag fra Maritimt Forum har Norstatt gjort en spørreundersøkelse om hvilken næring unge under 30 har størst tro på i fremtiden. 35 % svarte at de har størst tro på vekst i næringer knyttet til fornybar energi, 25 % innen IT og 15 % innen havnæringer.-

Vi skal ikke undervurdere det omdømmet Norge har som sjøfartsnasjon. De aller fleste i Norge har et forhold til havet, og de siste årene har flere fått med seg den teknologiutviklingen den maritime næringen står for. Og både innen IT og fornybar teknologi så vil mye av utviklingen skjer i nettopp vår næring, sier Dale.

På nettsiden www.708090.no kan du lese mer om verdiskaping i den maritime næringen