Regjeringserklæringen: Hva skjer med nettolønn?

Publisert 14. January, 2018

Partilederne presenterte regjeringsplattformen søndag ettermiddag (Pressefoto: Høyre)

Regjeringen vil satse på hav, og lover i regjeringsplattformen at de vil videreføre de viktigste rammevilkårene for den maritime næringen. Nettolønnsordningen skal videreføre, mer gods skal overføres til sjø og havnæringen skal fortsatt være regjeringens viktigste satsingsområde i næringspolitikken. 

– Det er mange lovende signaler i regjeringsplattformen, sier Tord Dale i Maritimt Forum. Særlig liker jeg formuleringen om grønne industriklynger – det er oss, det er maritim næring. Norsk grønn maritim teknologi har et stort eksportpotensiale og vi er lengst fremme i verden på slike løsninger, sier Dale 

  • Norges grønne konkurransekraft ved å legge til rette for industriklynger som bidrar til
    å utvikle ny klimateknologi og som skaper nye lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til
    reduserte klimagassutslipp (Fra regjeringsplattformen)

Hva skjer med nettolønn?

Venstre har lenge vært en uttalt motstander mot nettolønnsordningen, en av maritim nærings viktigste rammevilkår. Nettolønnsordningen gjør det mulig for norske sjøfolk å konkurrere globalt, i korte trekk tilpasses beskatningen av sjøfolk et globalt marked. I regjeringsplattformen står det at ordningen skal videreføres.

Regjeringen har akkurat lovfestet nettolønnsordningen, så vi ventet ikke noe annet enn at den ville videreføres. En videreføring gir derimot ingen garanti mot kutt eller at regjeringen utvikler den til å bli mer treffsikker, slik de har gjort denne perioden. Venstre har vært kritiske til ordningen, vi har en jobb å gjøre med å få de til å forstå sammenhengen mellom det å ha norske sjøfolk og den industrielle utviklingen som skjer på land, sier Dale. 

Får vi flere svar på Haugesundkonferansen?

6. februar skal næringsministeren på talen på Haugesundkonferansen. Konferansen har blitt brukt til å presentere nytt om maritim politikk. Med en ny regjeringserklæring knytter det seg nye spenninger til næringsministerens tale. Om Mæland fortsatt er næringsminister når Haugesundkonferansen går av stabelen vet vi ikke. Blant norske rederier, verft og utstyrsindustri er oppfatningen av Mæland har gjort en svært god jobb og levert godt, selv om sjøfolka skulle ønska seg en bedre dialog. Næringsministeren i den nye regjeringen kommer til Haugesundkonferansen, der en samlet næring kommer til å lytte spent til budkapet

– Det er potensiale for å bedre dialogen med arbeidstakersiden, men sett under ett står Mælands innsats til laud. Vi ser gjerne at hun fortsetter, men blir det en ny næringsminister skal vi bidra til at vedkommende får all den støtte og bistand som trengs for å levere på norskes viktigste eksportnæringer, lover Dale. 

Les hele regjeringsplattformen her: