Aktuelt

Ocean Industry School

Spjelkavik vgs vil samarbeide med næringslivet for å gi elevene bedre kjennskap til de mange jobbmulighetene ved kyst, hav og kontinentalsokkel og sikre at kompetansen...

LES MER »

Klare forventninger fra maritim næring til ny regjering.

En offensiv næringspolitikk der ordningene forsterkes, ikke svekkes, var hovedbudskapet fra maritim næring da Maritimt Forum overleverte innspill til regjeringsforhandlingene til sentrale representanter for de borgerlige partiene i Stortinget.

LES MER »

Hvordan blir den maritime politikken?

De fire borgerlige partiene spriker i synet på nettolønnsordningen, i Maritimt Forum er man spente på hvilken maritim politikk den nye regjeringen vil føre.

LES MER »

Sats maritimt!

Når Norge om en måneds tid får en ny regjering, er det viktig at den har en tydelig plattform som gir forutsigbare rammer og en langsiktig horisont for norsk næringsliv.

LES MER »

Stor samfunnsgevinst med gods på sjø

Ny hurtigrute skal gi færre trailere og ulykker på veiene, skrev NRK Rogaland. Ei sjørute mellom Oslo og Trondheim skal fjerne hver tredje lastebil fra hovedveiene.

LES MER »

Strategi for mer gods sjøvegen

Maritimt Forum er fornøyde med at regjeringen presenterer en egen nærskipsfartstrategi for å gjøre sjøvegen mer attraktiv og avlaste veinettet.

LES MER »