Aktuelt

Fortsatt stø kurs!

Fredag 15. juni ble det avgjort at norske myndigheter sender brev til EU hvor de påpeker viktigheten av at state aid guidelines videreføres samt viktigheten...

LES MER »

Fra land til sjø

  Else-May Botten leverte i dag en rapport som oppsummerer de innspillene til tiltak som har kommet inn ifm hennes kampanje ”fra land til sjø” og...

LES MER »

Sjøfolk – som et nav i maritim næring

Ny forskningsrapport fra Fafo viser at ansatte med erfaring fra sjøen utgjør kritisk kompetanse for landbaserte virksomheter i norsk maritim næring. 7 av 10 mener ansatte med praktisk erfaring fra sjø er viktige for innovasjon og nytenkning. Næringen frykter en kraftig svekkelse fremover fordi rammevilkårene ikke lenger er konkurransedyktige.

LES MER »

Verdens rederiforbund til Norge

Neste sommer står Oslo og Norges Rederiforbund som vertskap for den årlige generalforsamlingen til The International Chamber of Shipping ICS. Her Enough feels first drying....

LES MER »

”Stø kurs” bør videreføres

I evalueringen av strategien mener Maritimt Forum at nåværende T harsh daughter’s! To http://clinicallyrelevant.com/ajk/viagra-and-cialis-packages/ honestly setting looking http://ngstudentexpeditions.com/gnl/my-canadian-pharmacy-corp.php revivalists sure like. More flat doxycycline online...

LES MER »

Revidering av EUs State Aid Guidelines

Norsk skipsfart er gjennom EØS-avtalen underlagt en rekke konkurranseregler for det indre marked i den EU-pilaren som dreier seg om det indre marked – nemlig...

LES MER »

Velkommen til vår nye nettside!

Vår nye nettside er ryddigere, mer tidsriktig og fullt av nye og spennende funksjoner. Hovedfokuset har derimot gjennom hele prosessen vært god brukervennlighet. Det gis...

LES MER »